Loading...
Raha ja elämä

Toimiva parisuhde – yhteisillä tavoitteilla loppu rahariidoille


Onnellinen parisuhde, jossa raha-asiat eivät aiheuta riitaa? Onko se mahdollista?

Väestöliiton 2013 perhebarobetrin mukaan onnellinen parisuhde on käytännöllinen yhteistyösuhde. Toisin sanoen, hyvä parisuhde on ehkä jopa vähän tylsä. Toimivassa parisuhteessa eletään hyvää arkea ja vastuut jaetaan tasapuolisesti.

Rahankäyttö on yksi tavallisimmista riidan aiheuttajista. Yleisesti suositellaan, että parit puhuisivat avoimesti raha-asioistaan. Avoin keskustelu ja selkeys onkin paras keino välttää rahariitoja.

Rahankäytöstä sopiminen on periaatteessa helppoa. Yksinkertaisia laskutoimituksia. Ongelmana on sopia niistä periaatteista, joiden pohjalta laskutoimitukset tehdään.

Miten jakaa rahat parisuhteessa?

Pariskunnan rahat voivat olla kokonaan yhteisiä, kokonaan omia tai osittain omia ja osittain yhteisiä. Jos rahat ovat kokonaan yhteisiä, kenelläkään ei ole niin sanotusti omaa rahaa.

Jos kummankin rahat ovat kokonaan omia, yhteistä rahaa ei ole. Kumpikin maksaa omat kulunsa. Yhteisistä kuluista molemmat maksavat oman osuutensa.

Pariskunnan rahat voivat olla osittain yhteisiä, ja osittain omia. Käytössä voi olla yhteinen taloustili. Molemmat siirtävät taloustilille yhteisesti sovitun summan. Taloustilin rahat käytetään yhteisiin hankintoihin ja kuluihin.

Vaihtoehtoja jakaa pariskunnan tulot ja menot

  • Kaikki rahat ovat yhteisiä, yhteinen tili tai omat tilit joihin käyttöoikeus
  • Tietty prosentti molempien palkasta yhteiselle taloustilille, loput itselle
  • Kaikki rahat ovat omia, yhteiset kulut jaetaan (huom! rahatavoitteet voivat silti olla yhteisiä)

Pariskunnan raha-asioita kannattaa päivittää säännöllisesti. Onko toisen palkka noussut? Onko toinen hoitanut lapsia kotona? Minkälaisia yhteisiä unelmia puolisoilla on? Miten ne rahoitetaan?

Entä jos toinen saa perintöä, miten se huomioidaan? Mennäänkö naimisiin? Tarvitaanko avioehto, ja jos tarvitaan, minkälainen?

Huomioitavia asioita on paljon. Niin paljon, ettei niitä mitenkään voi käsitellä tässä. Niitä ei myöskään pysty omaksumaan kerralla. Tärkeää olisikin kiinnostua rahasta. Ja ottaa rahapuhe osaksi arkea.

Tavanomaiset elämäntapahtumat muodostavat kerroksia pariskunnan talouteen. Rahasta sopiminen siis vaikeutuu vuosi vuodelta. Hyvä keskusteluyhteys siis kannattaa.

Monesti ajatellaan, että kun asioista on kerran sovittu, se riittää. Elämän kulkiessa eteenpäin, sopimuksen sisältö kaipaa kuitenkin päivitystä.

Miten rahat sitten pitäisi jakaa parisuhteessa? Toimiva rahanjako on oikeudenmukainen. Raha ei ole erillinen muista toimivan parisuhteen elementeistä.

Yksi yleisistä kiistanaiheista on lasten hankkimisesta aiheutuvien kustannusten jakaminen parisuhteessa. Omien lasten arvoa ei tietysti voi mitata rahassa.

Arvostus puolison tekemää työtä kohtaan täytyy näkyä myös konkreettisesti.

Jotta rahat voisi jakaa oikeudenmukaisesti, on päätettävä, mitkä kulut ovat yhteisiä, ja mitkä menot ovat omia. Okei, mutta miten tämä päätetään?

Yhteiset taloudelliset tavoitteet

Pariskunnan kannattaa pyrkiä löytämään yhteisymmärrys siitä, mikä on tärkeää. Tuntuuko tämä mahdottomalta? Ei hätää, kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä.

Minuakin ärsyttää, kun puolisoni haluaisi ostaa mielestäni turhia teknisiä ”härpäkkeitä”. Häntä taas ärsyttää, kun olen (kaikesta säästämispaasauksestani huolimatta) toisinaan laiska kilpailuttamaan ja vertaamaan hintoja.

Olettaisin, että ongelma on melko tuttu useimmissa parisuhteissa. Miten siitä sitten selvitään? Olennaista on tarkastella kokonaisuutta.

Tärkeää on se, että ollaan suurissa linjoissa samaa mieltä. Entäpä jos tämäkään ei onnistu? Missä on vika? Ongelma on siinä, ettei pariskunnalla ole yhteisiä taloudellisia tavoitteita.

Tavallista on, että pariskunnalla on yhteisiä haaveita. Niitä voivat olla esimerkiksi omakotitalo, maailmanympärysmatka tai lapset.

Nykyään moni haaveilee saavansa lisää vapaa-aikaa. Aikaakin saa rahalla. Yhteiset haaveet liittyvät tavalla tai toisella rahaan.

Ongelmia aiheutuu, jos rahakeskustelu ei ole mukana haaveilussa. Rahakeskustelulla tarkoitan konkreettisia laskelmia. Miten tavoite toteutetaan, mistä saadaan rahat. Mistä voidaan luopua tavoitteen toteuttamiseksi.

Jos minulta kysytään, kaikilla pariskunnilla pitäisi olla yhteisiä taloudellisia tavoitteita. Ne voivat olla pieniä tai suuria.

Yhteiset taloudelliset tavoitteet tiivistävät parisuhdetta. Raha ja säästäminen ovat myös luontevia yhteisiä harrastuksia. Jos nämä toteutuvat jo sinun parisuhteessasi, olet varmasti samaa mieltä ja tiedät mistä puhun.

Jos eivät, saastat ehkä ajatella: onpa tylsää! Uskon että se johtuu kahdesta asiasta. Ensiksi, raha-asioiden opettelu vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Opittavaa on koko ajan lisää.

Mielenkiinto herää, kun oppii iloitsemaan pienistä edistyksistä. Ja kun oivaltaa, että kiinnostuminen rahasta auttaa saavuttamaan tavoitteita. Ehkä toinen teistä on jo innostunut.

Toiseksi. Jokaisen täytyy löytää oma innostuksensa rahaan. Jos rahaa on vähän, kannattaa panostaa säästämiseen ja itse tekemiseen. Mitä enemmän rahaa on, sitä enemmän on kiinnostuttava rahan arvon säilyttämisestä.

Yhteisten taloudellisten tavoitteiden asettaminen on yhteinen juttu. Se on juuri sitä, mikä pitää pariskunnan yhdessä.

Kuvat Katariina Kohonen

Raha-asiat on ”meidän juttu”

Toisinaan ihmiset kysyvät, miksi pitäisi säästää. Jos rahat riittää jo nyt ja säästötilille kertyy vähän lisää koko ajan. Miksi pitäisi säästää vielä enemmän?

Sitten on ihmisiä, jotka pyrkivät jatkuvasti säästämään enemmän. He pyrkivät keksimään, miten he saisivat rahansa tuottamaan. He pyrkivät löytämään uusia säästökohteita ja löytämään lisää tuloja.

Kun säästäväiset kohtaavat toisensa, syntyy säästäväinen pariskunta. Yhdessä he miettivät aina vaan lisää keinoja säästää rahaa.

Mitä järkeä tässä kaikessa on? Miksi säästäväiset eivät nauttisi elämästä nyt? Miksi he tekevät elämästään ikävää ja tylsää?

Säästäväisyys vaatii kärsivällisyyttä. On totta, että säästäväinen joutuu luopumaan jostakin nyt. Tilalle hän saa paljon parempaa. Vakautta ja ennustettavuutta.

Edes hyvätuloinen ei ole turvassa oman taloudellisen tilanteen romahdukselta. Kuka tahansa voi jäädä työttömäksi tai sairastua. Elämässä sattuu kaikenlaista.

Oman talouden vakaus pohjautuu aina säästämiseen ja järkevään rahankäyttöön. Tarkoitan säästämisellä sekä rahan saamista säästöön että ostosten ja tuotteiden hintojen vertailua.

Tästä periaatteista ei ole poikkeuksia. Mitkään tulot tai varallisuus ei riitä, jos rahaa käytetään holtittomasti. Säästämistä ja järkevää rahankäyttöä ei voi korvata hankkimalla lisää tuloja.

Hoen samaa asiaa kyllästymiseen asti. Ehkä. Mutta yllättävän monet tuntuvat ajattelevan, ettei säästäminen koske keski- tai hyvätuloisia.

Lisäksi parisuhteeseen voi hiipiä ajatus, että tietyt asiat pitää olla, kuten esimerkiksi kesämökki tai omakotitalo. Riippumatta siitä, onko niihin rahaa.

Toimivassa parisuhteessa hankinnat tehdään tarkasti arvioiden, onko niihin rahaa, ja halutaanko niihin käyttää rahaa.

Rahat-asiat voivat olla yhteinen harrastus tuloista ja varallisuudesta riippumatta. On selvää, että harrastuksesta saatava taloudellinen hyöty on sitä suurempi, mitä enemmän on taloudellisia resursseja.

Tästä huolimatta rahasta puhuminen ja yhteisen talouden hallinta hyödyttää kaikkia pariskuntia.

Toimiva parisuhde – yhteiset haaveet rahatavoitteiksi

Rahankäyttö on yksi yleisimpiä riidan aiheita suomalaisissa parisuhteissa. Raha-asioista kannattaa keskustella avoimesti. Toimivassa parisuhteessa rahat jaetaan oikeudenmukaisesti.

Parisuhteessa pitäisi pyrkiä siihen, että molempien rahatilanne paranee. Tämä on hyvä ensimmäinen lähtökohta. Miten voidaan tukea toisia niin, että molempien rahatilanne paranee tasavertaisesti?

Toisinaan pariskunnat elävät tilanteessa, joissa toisen osapuolen tilanne paranee huomattavasti, ja toisen vain vähän.

Tällainen tilanne voi syntyi esimerkiksi niin, että asutaan toisen omistamassa omistusasunnossa ja maksetaan kulut puoliksi.

Omistamattomalle puolisolle ei kerry omaisuutta, kun taas omistavalle kertyy. Usein heikoimmalle jäävä osapuoli ajattelee, että hänen tilanteensa olisi huonompi ilman puolisoa.

Tämä voi olla totta. Silti olisi parempi yrittää miettiä, miten turvataan yhdessä yhteinen ja kummankin oma talous.

Toisen omistamassa asunnossa asuminen ei itsessään ole ongelma, ja yhteiset taloudelliset tavoitteet voi toteuttaa myös muulla tavoin. Ei-omistava puoliso voisi esimerkiksi hankkia sijoitusasunnon, jos sellaiseen on varaa.

Yhteiset taloudelliset tavoitteet vahvistavat toimivaa parisuhdetta. Raha-asioista pitää kuitenkin kiinnostua ja niistä pitää tulla osa arkipäivää.

Jos rahaa mietitään sitten kun on aikaa, sitä mietitään aivan liian vähän.

Tästä tulikin mieleeni, että voisin tulevaisuudessa kirjoittaa postauksen aiheesta ”miten innostua raha-asioista omasta tilanteesta huolimatta?”….

No, nyt takaisin toimivan parisuhteen tavoitteisiin. Rahatavoitteet eivät ole irrallisia muusta elämästä. Ne ovat elämää.

Yhteiset rahatavoitteet – näin ne löytyy

  • Miettikää mitä tekisitte yhdessä, jos saisitte lottovoiton: miettikää mikä on oikeasti tärkeää
  • Voitte myös miettiä, mitä tekisitte, jos tietäisitte elävänne enää vain vuoden
  • Tämän jälkeen alkakaa suunnitella, mitä voisitte tehdä, jotta pääsisitte kohti näitä tavoitteita – ilman lottovoittoa.

Jos tykkäätte käydä pariskuntana ulkona syömässä, voitte innostaa itsenne etsimään alekoodeja ravintoloihin. Kun pääsette ravintolaan, ottaakaa rennoksi keskusteluteemaksi yhteiset haaveet.

Mitä tekisitte, jos saisitte lottovoiton? Tämän jälkeen alkakaa miettiä, kuinka voitte tavoitella näitä asioita jo nyt.

Mietitkö, ettei se ole mahdollista… Yleensä ihmiset haaveilevat melko tavallisista asioista. Ajasta läheisten kanssa, läheisyydestä puolison kanssa, terveydestä.

Tuloista riippumatta, yhteisiä haaveita voi toteuttaa aina jollakin tavalla. Luovuudella pääsee pitkälle. Jo yhteisten haaveiden tavoittelu luo yhteenkuuluvuutta parisuhteeseen.

Kun haaveet on sanottu ääneen, on helpompi siirtyä konkreettiseen rahanjakoon. Mitä kukakin tarvitsee, jotta haaveet voivat toteutua? Mitä tarvitsemme, jotta elämä olisi hyvää nyt?

Mistä voidaan luopua? Minkälainen rahojen jako palvelee yhteisiä tavoitteita? Saa molemmat motivoitumaan? Jakoa saa myös tarkistaa ja tarkentaa.

Jos ihmettelet miten toimivan parisuhteen raha-asiat liittyvät säästövinkkeihin… No, eroaminen on kallista, joten parisuhteeseen panostaminen ON säästövinkki.

Haluan jakaa myös toisen niksin. Kun raha-asioista tekee yhteisen kiinnostuksen kohteen, rahaa alkaa säästyä kuin itsestään.

Raha-asioiden hoitaminen on helpompaa, kun sitä voi tehdä yhdessä toisen ihmisen kanssa.

Uskallan sanoa, että säästäminen ja raha-asioiden harrastaminen parisuhteessa on yksi parhaista säästövinkeistä!


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *